Shampoos

Grüner Drache - Vegan
ab 2,00 € 1 8,00 € / 100g
Shampoobar *Lemon* - Vegan
9,50 € 1 17,27 € / 100g
Shampoobar *Orange* - Vegan
9,50 € 1 17,27 € / 100g

Spülungen

Conditioner *Lemongras* - Vegan
9,50 € 1 21,11 € / 100g
Conditioner *Silky Touch* - Vegan
9,50 € 1 21,11 € / 100g